هنر ایرانی، کیفیت جهانی
جستجو
Filters
شماره تماس: 47764 - 021
Close

کفش چرمی مردانه

مشاهده به عنوان
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه

کفش چرم مردانه مدل SHO159

نحوه بسته شدن: کش
کفی کفش: طبی
ویژگی های تخصصی:
مقاوم در برابر سایش,ضد آب,کفی طبی, پد محافظت از پا,کفی طبی
جنس زیره:پلی اورتان
4,730,000 ریال

کفش مردانه چرم طبییعی مدل SHO157-702

نحوه بسته شدن: کش
کفی کفش: طبی
ویژگی های تخصصی:
مقاوم در برابر سایش,ضد آب,کفی طبی, پد محافظت از پا,کفی طبی
جنس زیره:پلی اورتان
4,860,000 ریال

کفش مردانه چرم طبیعی مدل SHO156-802

نحوه بسته شدن: کش
کفی کفش: طبی
ویژگی های تخصصی:
مقاوم در برابر سایش ,
4,860,000 ریال

کفش مردانه چرم طبیعی مدل SHO161-808

نحوه بسته شدن: کش
کفی کفش: قابلیت گردش هوا قابلیت ارتجاعی
ویژگی های تخصصی:
مقاوم در برابر سایش , ضد آب , پد محافظت از پا , کفی طبی
جنس زیره: پلی اورتان
4,860,000 ریال

کفش مردانه پارینه مدل SHO148-7

جنس :چرم
نحوه بسته شدن: بند
کفی کفش: قابلیت ارتجاعی, طبی
ویژگی های تخصصی: مقاوم در برابر سایش , ضد آب , پد محافظت از پا , کفی طبی
جنس زیره: ترموپلاستیک
3,060,000 ریال

کفش مردانه پارینه مدل SHO160

نحوه بسته شدن: کش
کفی کفش: قابلیت ارتجاعی , طبی
ویژگی های تخصصی:
مقاوم در برابر سایش , ضد آب , پد محافظت از پا , کفی طبی
جنس زیره: پلی اورتان
4,860,000 ریال

کفش مردانه پارینه مدل SHO135

جنس :چرم
نحوه بسته شدن: کش
کفی کفش: قابلیت ارتجاعی طبی
ویژگی های تخصصی: مقاوم در برابر سایش،ضد آب،پد محافظ از پا، کفی طبی
جنس زیره: پلی اورتان
2,892,500 ریال

کفش مردانه پارینه مدل SHO136

جنس :چرم نحوه بسته شدن: کش کفی کفش: قابلیت ارتجاعی طبی ویژگی های تخصصی: مقاوم در برابر سایش، ضد آب، پد محافظت از پا، کفی طبی جنس زیره: پلی اورتان
2,960,000 ریال

کفش مردانه پارینه مدل SHO148

جنس :چرم
نحوه بسته شدن: بند
کفی کفش: قابلیت ارتجاعی, طبی
ویژگی های تخصصی: مقاوم در برابر سایش , ضد آب , پد محافظت از پا , کفی طبی
جنس زیره: ترموپلاستیک
3,060,000 ریال

کفش مردانه پارینه مدل SHO146

جنس :چرم نحوه بسته شدن: کش کفی کفش: قابلیت ارتجاعی, طبی ویژگی های تخصصی: مقاوم در برابر سایش , پد محافظت از پا , کفی طبی جنس زیره: ترموپلاستیک
3,230,000 ریال

کفش مردانه چرم پارینه مدل SHO145

جنس :چرم
نحوه بسته شدن: بند
کفی کفش: قابلیت ارتجاعی, طبی
ویژگی های تخصصی: مقاوم در برابر سایش, ضد آب , پد محافظت از پا , کفی طبی
جنس زیره: ترموپلاستیک
3,060,000 ریال

کفش مردانه چرمی مدل SHO126

جنس :چرم
نحوه بسته شدن: بند
کفی کفش: قابلیت ارتجاعی طبی
ویژگی های تخصصی: مقاوم در برابر سایش- ضد آب
جنس زیره: ترموپلاستیک
3,150,000 ریال

کفش چرم طبیعی مردانه مدل SHO158-801

نحوه بسته شدن: بند کفی کفش: طبی ویژگی های تخصصی: مقاوم در برابر سایش,ضد آب,کفی طبی, پد محافظت از پا,کفی طبی جنس زیره:پلی اورتان
4,860,000 ریال

کفش مردانه پارینه مدل SHO162

نحوه بسته شدن: کش
کفی کفش: قابلیت گردش هوا قابلیت ارتجاعی
ویژگی های تخصصی:
مقاوم در برابر سایش , ضد آب , پد محافظت از پا , کفی طبی
جنس زیره: پلی اورتان
4,860,000 ریال

کفش مردانه پارینه مدل SHO144

جنس :چرم
نحوه بسته شدن: بند
کفی کفش: قابلیت ارتجاعی, طبی
ویژگی های تخصصی: مقاوم در برابر سایش , پد محافظت از پا , کفی طبی
جنس زیره: پلی اورتان
1,989,000 ریال

کفش مردانه پارینه مدل SHO153-7

جنس :چرم
نحوه بسته شدن: کش
کفی کفش: قابلیت ارتجاعی , طبی
ویژگی های تخصصی: مقاوم در برابر سایش , پد محافظت از پا , کفی طبی
جنس زیره: ترموپلاستیک
1,989,000 ریال

کفش مردانه پارینه مدل SHO152-7

جنس :چرم
نحوه بسته شدن: کش
کفی کفش: قابلیت ارتجاعی, طبی
ویژگی های تخصصی: مقاوم در برابر سایش , پد محافظت از پا , کفی طبی
جنس زیره: ترموپلاستیک
1,989,000 ریال

کفش مردانه پارینه مدل SHO151-7

جنس :چرم نحوه بسته شدن: بند کفی کفش: قابلیت ارتجاعی , طبی ویژگی های تخصصی: مقاوم در برابر سایش, ضد آب , پد محافظت از پا , کفی طبی جنس زیره: ترموپلاستیک
1,990,000 ریال

کفش مردانه پارینه مدل SHO150

جنس :چرم نحوه بسته شدن: بند کفی کفش: قابلیت ارتجاعی, طبی ویژگی های تخصصی: مقاوم در برابر سایش , پد محافظت از پا , کفی طبی جنس زیره: ترموپلاستیک
2,099,500 ریال

کفش مردانه پارینه مدل SHO149

جنس :چرم
نحوه بسته شدن: بند
کفی کفش: قابلیت ارتجاعی , طبی
ویژگی های تخصصی: مقاوم در برابر سایش , پد محافظت از پا , کاهش فشارهای وارده
زیره: مقاوم در برابر سایش , قابلیت ارتجاعی
4,880,000 ریال

کفش مردانه پارینه مدل SHO147

جنس :چرم
نحوه بسته شدن: کش
کفی کفش: قابلیت ارتجاعی, طبی
ویژگی های تخصصی: مقاوم در برابر سایش , ضد آب , پد محافظت از پا , کفی طبی
جنس زیره: ترموپلاستیک
4,720,000 ریال

کفش چرم مردانه مدل SHO134

جنس :چرم
نحوه بسته شدن: یکسره
کفی کفش: قابلیت ارتجاعی
ویژگی های تخصصی: مقاوم در برابر سایش- ضد آب
جنس زیره: ترموپلاستیک
3,730,000 ریال

کفش مردانه چرم مدل SHO133

جنس :چرم
نحوه بسته شدن: بند
کفی کفش: قابلیت ارتجاعی
ویژگی های تخصصی: مقاوم در برابر سایش- ضد آب- کفی طبی
جنس زیره: ترموپلاستیک
3,150,000 ریال

کفش چرمی مردانه مدل SHO131

جنس :چرم
نحوه بسته شدن: کش
کفی کفش: قابلیت ارتجاعی
ویژگی های تخصصی: مقاوم در برابر سایش- ضد آب
جنس زیره: ترموپلاستیک
3,200,000 ریال

کفش مردانه پارینه مدل SHO130

جنس :چرم
نحوه بسته شدن: بند
کفی کفش: قابلیت ارتجاعی
ویژگی های تخصصی: مقاوم در برابر سایش
جنس زیره: ترموپلاستیک
3,200,000 ریال

کفش مردانه چرمی مدل SHO129

جنس :چرم
نحوه بسته شدن: کش
کفی کفش: قابلیت ارتجاعی
ویژگی های تخصصی: مقاوم در برابر سایش
جنس زیره: ترموپلاستیک
3,200,000 ریال