هنر ایرانی، کیفیت جهانی
جستجو
Filters
شماره تماس: 47764 - 021
Close

نمایندگی هالیست نمایندگی های فعال برند پارینه چرم:ردیفشهرنام نمایندگیمسئول نمایندگیآدرستلفن
1تنکابننمایندگی شماره 1فرزان ابراهیمیتنکابن - شیرود هایپرسنتر خزر011-54376560
2ملایرنمایندگی شماره 3حسن غفاریملایر بلوار پارک حدفاصل میدان سپاه و میدان دکتر بابک جنب زاگرس پوش

081-33342542

65719-58977