هنر ایرانی، کیفیت جهانی
جستجو
Filters
شماره تماس: 47764 - 021
Close

دستبند چرمی زنانه

دستبند چرمی

مشاهده به عنوان
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه

دستبند پارینه چرم مدل BR253

مناسب برای: آقایان , خانم ها
نوع حلقه ای (النگویی)
ابعاد: 22 سانتی متر سانتی متر
وزن : 15 گرم
جنس : چرم
600,000 ریال

دستبندچرم طبیعی مدل BR140

مناسب برای: آقایان/خانم ها
ابعاد: 2×21 سانتی متر
وزن: 13 گرم
جنس: چرم
سنگ: دارد
رنگ سنگ: مشکی
نگین: ندارد
آویز: ندارد
قفل: دارد
نوع قفل: مکانیکی
550,000 ریال

دستبند چرم مدل BR316

مناسب برای: آقایان/خانم ها
ابعاد: 1.5×25 سانتی متر
وزن: 10 گرم
جنس: چرم
سنگ: دارد
نگین: ندارد
آویز: دارد
قفل: دارد
نوع قفل: گره ای
سایر توضیحات: چرم طبیعی
430,000 ریال

دستبند چرم پارینه مدل BR315

مناسب برای: آقایان/خانم ها
ابعاد: 1.5×25 سانتی متر
وزن: 10 گرم
جنس: چرم
سنگ: دارد
نگین: ندارد
آویز: دارد
قفل: دارد
نوع قفل: گره ای
سایر توضیحات: چرم طبیعی
430,000 ریال

دستبند پارینه مدل BR310

مناسب برای: آقایان/خانم ها
ابعاد: 1.5×25 سانتی متر
وزن: 10 گرم
جنس: چرم
سنگ: دارد
نگین: ندارد
آویز: دارد
قفل: دارد
نوع قفل: گره ای
سایر توضیحات: چرم طبیعی
430,000 ریال

دستبند پارینه مدل BR306

مناسب برای: آقایان/خانم ها
ابعاد: 1.5×25 سانتی متر
وزن: 10 گرم
جنس: چرم
سنگ: دارد
نگین: ندارد
آویز: دارد
قفل: دارد
نوع قفل: گره ای
سایر توضیحات: چرم طبیعی
430,000 ریال

دستبند چرم پارینه مدل BR305

مناسب برای: آقایان/خانم ها
ابعاد: 1.5×25 سانتی متر
وزن: 10 گرم
جنس: چرم
سنگ: دارد
نگین: ندارد
آویز: دارد
قفل: دارد
نوع قفل: گره ای
سایر توضیحات: چرم طبیعی
4,300,000 ریال

دستبند پارینه مدل BR268

مناسب برای: آقایان/خانم ها
ابعاد: 1.5×25 سانتی متر
وزن: 10 گرم
جنس: چرم
سنگ: دارد
نگین: ندارد
آویز: دارد
قفل: دارد
نوع قفل: گره ای
سایر توضیحات: چرم طبیعی
430,000 ریال

دستبند پارینه طرح فروهر مدل BR267

مناسب برای: آقایان/خانم ها
ابعاد: 1.5×25 سانتی متر
وزن: 10 گرم
جنس: چرم
سنگ: دارد
نگین: ندارد
آویز: دارد
قفل: دارد
نوع قفل: گره ای
سایر توضیحات: چرم طبیعی
430,000 ریال

دستبند پارینه طرح فروهر مدل BR264

مناسب برای: آقایان/خانم ها
ابعاد: 1.5×25 سانتی متر
وزن: 10 گرم
جنس: چرم
سنگ: دارد
نگین: ندارد
آویز: دارد
قفل: دارد
نوع قفل: گره ای
سایر توضیحات: چرم طبیعی
430,000 ریال

دستبند پارینه مدل BR263

مناسب برای: آقایان/خانم ها
ابعاد: 1.5×25 سانتی متر
وزن: 10 گرم
جنس: چرم
سنگ: دارد
نگین: ندارد
آویز: دارد
قفل: دارد
سایر توضیحات: چرم طبیعی
430,000 ریال

دستبند پارینه BR262

مناسب برای: آقایان/خانم ها
ابعاد: 1.5×25 سانتی متر
وزن: 10 گرم
جنس: چرم
سنگ: دارد
نگین: ندارد
آویز: دارد
قفل: دارد
نوع قفل: گره ای
سایر توضیحات: چرم طبیعی
430,000 ریال

دستبند پارینه مدل BR261

مناسب برای: آقایان/خانم ها
ابعاد: 1.5×25 سانتی متر
وزن: 10 گرم
جنس: چرم
سنگ: دارد
نگین: ندارد
آویز: دارد
قفل: دارد
نوع قفل: گره ای
سایر توضیحات: چرم طبیعی
430,000 ریال

دستبند پارینه BR260

مناسب برای: آقایان/خانم ها
ابعاد: 1.5×25 سانتی متر
وزن: 10 گرم
جنس: چرم
سنگ: دارد
نگین: ندارد
آویز: دارد
قفل: دارد
نوع قفل: گره ای
سایر توضیحات: چرم طبیعی
430,000 ریال

دستبند پارینه مدل BR259

مناسب برای: آقایان/خانم ها
ابعاد: 1.5×25 سانتی متر
وزن: 10 گرم
جنس: چرم
سنگ: دارد
نگین: ندارد
آویز: دارد
قفل: دارد
سایر توضیحات: چرم طبیعی
430,000 ریال

دستبند پارینه مدل BR258- 6

مناسب برای: آقایان/خانم ها
ابعاد: 1.5×25 سانتی متر
وزن: 10 گرم
جنس: چرم
سنگ: دارد
نگین: دارد
آویز: دارد
قفل: دارد
نوع قفل: گره ای
سایر توضیحات: چرم طبیعی
430,000 ریال

دستبند پارینه مدل BR256- 6

مناسب برای: آقایان/خانم ها
ابعاد: 1.5×25 سانتی متر
وزن: 10 گرم
جنس: چرم
سنگ: دارد
نگین: ندارد
آویز: دارد
قفل: دارد
نوع قفل: گره ای
سایر توضیحات: چرم طبیعی
520,000 ریال

دستبند پارینه مدل BR255- 6

مناسب برای: آقایان/خانم ها
ابعاد: 1.5×25 سانتی متر
وزن: 10 گرم
جنس: چرم
سنگ: دارد
نگین: ندارد
آویز: دارد
قفل: دارد
نوع قفل: گره ای
سایر توضیحات: چرم طبیعی
520,000 ریال

دستبند پارینه مدل BR254- 6

مناسب برای: آقایان/خانم ها
ابعاد: 1.5×25 سانتی متر
وزن: 10 گرم
جنس: چرم
سنگ: دارد
نگین: ندارد
آویز: دارد
قفل: دارد
نوع قفل: گره ای
سایر توضیحات: چرم طبیعی
520,000 ریال

دستبند پارینه مدل BR253- 6

مناسب برای: آقایان/خانم ها
ابعاد: 1.5×25 سانتی متر
وزن: 10 گرم
جنس: چرم
سنگ: دارد
رنگ سنگ: ابی
نگین: ندارد
آویز: دارد
قفل: دارد
نوع قفل: گره ای
سایر توضیحات: چرم طبیعی
520,000 ریال

دستبند چرمی پارینه طرح فروهر مدل BR69-7

ابعاد: 1.5×23 سانتی متر
وزن: 10 گرم
جنس: چرم
قفل: دارد
نوع قفل: سگکی ساده
480,000 ریال

دستبند چرمی پارینه طرح فروهر مدل BR35

مناسب برای: آقایان , خانم ها
ابعاد: 1x22 سانتی متر
وزن: 11 گرم
جنس: چرم
قفل: دارد
نوع قفل: مکانیکی
640,000 ریال

دستبند چرمی پارینه مدل BR57-7

مناسب برای: آقایان , خانم ها
ابعاد: 1 × 23 سانتی متر
وزن: 10 گرم
جنس: چرم
قفل: دارد
نوع قفل: سگکی ساده
480,000 ریال

دستبند چرمی پارینه طرح بی نهایت مدل BR30-2

مناسب برای: آقایان , خانم ها
ابعاد: 1 × 22 سانتی متر
وزن: 10 گرم
جنس: چرم
قفل: دارد
نوع قفل سگکی ساده
480,000 ریال

دستبند چرمی پارینه طرح فروهر مدل BR78

مناسب برای: آقایان , خانم ها
ابعاد: 1 × 22 سانتی متر
وزن: 12 گرم
جنس: چرم
قفل: دارد
نوع قفل: مکانیکی
1,200,000 ریال

دستبند چرمی پارینه مدل BR82-7

مناسب برای: آقایان , خانم ها
ابعاد: 1.5×23 سانتی متر
وزن: 11 گرم
جنس: چرم
قفل: دارد
نوع قفل: سگکی ساده
720,000 ریال

دستبند چرمی پارینه مدل BR80-7

مناسب برای: آقایان , خانم ها
ابعاد: 2 × 23 سانتی متر
وزن: 11 گرم
جنس: چرم
قفل: دارد
نوع قفل: پینی
720,000 ریال

دستبند چرمی پارینه مدل BR77-7

مناسب برای: آقایان , خانم ها
ابعاد: 1.5 × 22 سانتی متر
وزن: 12 گرم
جنس: چرم
سنگ: دارد
جنس سنگ: عقیق
رنگ سنگ: سبز
قفل: دارد
نوع قفل: مکانیکی
720,000 ریال

دستبند چرمی پارینه مدل BR75-7

مناسب برای: آقایان , خانم ها
ابعاد: 1.5 × 22 سانتی مترا
وزن: 12 گرما
جنس: چرما
سنگ: داردا
جنس سنگ: عقیقا
رنگ سنگ: سیاها
قفل: داردا
نوع قفل: مکانیکیا
720,000 ریال

دستبند چرمی پارینه مدل BR74-7

مناسب برای: آقایان , خانم ها
ابعاد: 2×22 سانتی متر
وزن: 12 گرم
جنس: چرم
قفل: دارد
نوع قفل: مکانیکی
720,000 ریال

دستبند چرمی پارینه مدل BR92

مناسب برای: آقایان , خانم ها
ابعاد: 1 × 24 سانتی متر
وزن: 10 گرم
جنس: چرم
قفل: دارد
نوع قفل: سگکی ساده
430,000 ریال

دستبند چرمی پارینه طرح قلبها مدل BR90

مناسب برای: آقایان , خانم ها
ابعاد: 1 × 24 سانتی متر
وزن: 10 گرم
جنس: چرم
قفل: دارد
نوع قفل: سگکی ساده
550,000 ریال

دستبند چرمی پارینه طرح گل مدل Br31-2

مناسب برای: آقایان , خانم ها
ابعاد: 1.5 × 22 سانتی متر
وزن: 10 گرم
جنس: چرم
قفل: دارد
نوع قفل: پینی
480,000 ریال

دستبند چرمی پارینه طرح فروهر مدل BR25-11

مناسب برای: آقایان , خانم ها
ابعاد: 1 × 22 سانتی متر
وزن: 10 گرم
جنس: چرم
قفل: دارد
نوع قفل: مکانیکی
640,000 ریال

دستبند چرمی پارینه طرح گل مدل BR19-15

مناسب برای: آقایان , خانم ها
ابعاد: 1 × 22 سانتی متر
وزن: 10 گرم
جنس: چرم
قفل: دارد
نوع قفل: سگکی ساده
توضیحات قفل: فلزی طلائی
480,000 ریال

دستبند چرمی پارینه مدل BR39-15

مناسب برای: آقایان , خانم ها
ابعاد: 1x22 سانتی متر
وزن: 12 گرم
جنس: چرم
قفل: دارد
نوع قفل: سگکی ساده
توضیحات قفل: فلزی طلائی
780,000 ریال

دستبند چرمی پارینه طرح گل مدل BR20-11

مناسب برای: آقایان , خانم ها
ابعاد: 1x22 سانتی متر
وزن: 10 گرم
جنس: چرم
قفل: دارد
نوع قفل: سگکی ساده
توضیحات قفل: فلزی آبکاری طلاپی
480,000 ریال

دستبند چرم پارینه مدل BR314

مناسب برای: آقایان/خانم ها
ابعاد: 1.5×25 سانتی متر
وزن: 10 گرم
جنس: چرم
سنگ: دارد
نگین: ندارد
آویز: دارد
قفل: دارد
نوع قفل: گره ای
سایر توضیحات: چرم طبیعی
ریال

دستبند چرم پارینه مدل BR313

مناسب برای: آقایان/خانم ها
ابعاد: 1.5×25 سانتی متر
وزن: 10 گرم
جنس: چرم
سنگ: دارد
نگین: ندارد
آویز: دارد
قفل: دارد
نوع قفل: گره ای
سایر توضیحات: چرم طبیعی
ریال

دستبند چرم پارینه مدل BR312

مناسب برای: آقایان/خانم ها
ابعاد: 1.5×25 سانتی متر
وزن: 10 گرم
جنس: چرم
سنگ: دارد
نگین: ندارد
آویز: دارد
قفل: دارد
نوع قفل: گره ای
سایر توضیحات: چرم طبیعی
430,000 ریال

دستبند چرم طرح فروهر پارینه مدل BR311

مناسب برای: آقایان/خانم ها
ابعاد: 1.5×25 سانتی متر
وزن: 10 گرم
جنس: چرم
سنگ: دارد
نگین: ندارد
آویز: دارد
قفل: دارد
نوع قفل: گره ای
سایر توضیحات: چرم طبیعی
270,000 ریال

دستبند چرم پارینه مدل BR307

مناسب برای: آقایان/خانم ها
ابعاد: 1.5×25 سانتی متر
وزن: 10 گرم
جنس: چرم
سنگ: دارد
نگین: ندارد
آویز: دارد
قفل: دارد
نوع قفل: گره ای
سایر توضیحات: چرم طبیعی
430,000 ریال

دستبند پارینه مدل BR257- 6

مناسب برای: آقایان/خانم ها
ابعاد: 1.5×25 سانتی متر
وزن: 10 گرم
جنس: چرم
سنگ: دارد
نگین: ندارد
آویز: دارد
قفل: دارد
نوع قفل: گره ای
سایر توضیحات: چرم طبیعی
520,000 ریال

دستبند چرمی پارینه مدل BR58-7

مناسب برای: آقایان , خانم ها
ابعاد: 1×22 سانتی متر
وزن: 10 گرم
جنس: چرم
قفل: دارد
نوع قفل: سگکی ساده
920,000 ریال

Filter by:

Clear All
Min: ریال Max: 4,300,000 ریال
ريال0 ريال4300000
 • مشکی
 • قهوه ای تیره
 • سرمه ای
 • قرمز
 • کرم
 • قهوه ای
 • قهوه ای روشن
 • عسلی
 • فیروزه ای
 • بنفش
 • زرد
 • زرشکی
 • فیروزهئای
 • عنابی
 • سبز